Regionálne produkty: MAS Horný Liptov | MAS Mezi Úpou a Metují
Hlavná stránkaRegionálne produktyKontakt

Pastierske umenie a výrobky z dreva

Pastierske umenie v tejto klasifikácii remesiel v sebe zahŕňa výrobu dreveného pastierskeho riadu ( napríklad črpákov, drevených lyžíc, korýtok), výrobu charakteristických odevných doplnkov ovčiarov (širokých opaskov, pastierskych káps, praciek a šperkov) a výrobu hudobných nástrojov (píšťal, píšťaliek a fujár).

Vladimír Brezina - pastiersky riad
Juraj Bystriansky - stolársvo
Stanislav Bystriansky - rezbárstvo, stolárstvo, drevené konštrukcie
Milan Kočtúch - pastierske umenie (pastiersky riad, výrobky z kože, vybíjané šperky a pracky z kože)
Jozef Lukáč - rezbárstvo
Ján Medvecký - drevené modely a plastiky
Ján Muráň - pastiersky riad, lúpkové košíky
Dalibor Novotný (Rezbár Dalo) - rezbárstvo
Zdenko Pelach - pastierske umenie (fujary, píšťalky, pastiersky riad)
Miroslav Slosiar - pastiersky riad
Ladislav Stromko - lyžice varechy, zvonce z kôry
Pavol Šimunka - pastiersky riad