Regionálne produkty: MAS Horný Liptov | MAS Mezi Úpou a Metují
Hlavná stránkaRegionálne produktyKontakt
Kontakt:

Adresa:           Hybe 190, 032 31 Hybe
Telefón:          0907/ 559 293
E-mail:            danusa.mrlianova@centrum.sk
 
Vyrába keramiku, ozdoby z tvrdnúcej hliny, gobelíny a výšivky.
 
Danuša Mrlianová  sa venuje keramike, výrobe ozdôb z tvrdnúcej hliny a tká gobelíny. Ovláda rôzne techniky tkania - na rámoch, krosnách, zápästkovou technikou, na kartičkách, na hrebení, na forme. 
 
Okrem toho vyšíva originálne vzory pochádzajúce z obce Hybe a Východnej na slávnostné predníkové košele. Sama tieto originálne vzory vyhľadáva a uchováva – takto pomáha zachovávať dedičstvo našich predkov, ktoré sa pomaly vytráca. Naopak jej výrobky z tvrdnúcej hliny sú nóvum, ktoré začala Danuša Mrlianová vyrábať ako prvá – sama vymyslela vzor, tvar a techniku, ako postupovať pri výrobe výrobkov z tvrdnúcej hliny.
 
Danuša Mrlianová bola od útleho detstva vedená svojou matkou k ručným prácam. Hovorí: „Je to vo mne. Je to dar mojich rodičov – žili sme jednoduchšie a keď sme mali chvíľku času, venovali sme sa ručným prácam – vyšívaniu, tkaniu.“  
 
Vyštudovala Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, neskôr špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobila ako špeciálny pedagóg na stredne škole pre deti s mentálny postihom a táto práca ju nesmierne bavila. Rada by svoje skúsenosti a znalosti odovzdávala ďalej.